Kum Tortu Filtresi Sistemleri

Kum Tortu Filtre Sistemleri Nedir Ve Nerelerde Kullanılır?

            İçme suyu ve temizlik suyu olarak kullanılacak olan su içerisindeki tortular, çamurlaşmalar, katı maddeler oldukça büyük problemlerdir. İnsan sağlığını tehdit eden tortuların giderilebilmesi için kaliteli kum tortu filtresi sistemleri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle endüstriyel kurumlarda ve sanayi tesislerinde yoğun miktarda su arıtma ihtiyacı ortaya çıktığında tortu filtreleri devreye sokulmakta, maksimum seviyede çamur, kum ve yabancı maddenin arındırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. diğer bir tanmımla; Kum filtreleri,su içerisinde bulunan veya bulunması muhtemel tortu ve bulanıklığın alınmasını, dolayısıyla suyun berrak bir görünüm kazanmasını sağlar. Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb. olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtabiliriz. Sularda bulunan birçok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, ya da bazı kimyasallarla yumaklaştırılarak filtrelere alınırlar. Tanecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olurlar.

 Kum Tortu Filtre Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

            Suyun içerisindeki kum ve çamur zaman içerisinde suyun yapısını ve kokusunu bozabilmektedir. Bu durumda suyun firmamız tarafından kaliteli bir şekilde üretilmiş olan tanklarda bekletilerek çeşitli sıyırıcılar ve ızgaralar sayesinde doğal bir şekilde arındırma işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Su tank içerisinde belli bir periyotta çamur ve kum gibi son derece inatçı olan kirlerden arındırılabilmektedir. Böylece doğal bir şekilde arındırma işlemi gerçekleştirilirken tortu filtresi sistemleri sayesinde su alkali seviyeye getirilmekte ve pek çok alanda kullanım olanağı ortaya çıkmaktadır.

 Organik Arıtma İçin Kum Tortu Filtre Sistemleri

            Özellikle suyun Ph değerinin bozulmaması ve içerisindeki minerallerin yok olmaması için organik bir şekilde arıtılması gerekmektedir. Endüstriyel kurum gibi büyük olan tesislerde uyguladığımız tortu filtre sistemleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde suyun temizlenmesine olanak tanımaktadır. Üstelik firmamızın belirlemiş olduğu kum tortu filtresi sistemleri fiyatları son derece ekonomik seviyelerde yer alarak maksimum kalite ile kurulum gerçekleştirilip her bütçeye hitap edilmektedir.

Kum Tortu Filtre Fiyatları

Kum tortu filtresi sistemleri fiyatları için aslında oldukça ekonomik olarak bir bütçeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Gerek farklı biçimlerde olsun gerek ise de normal şekilde sade bir biçimde olsun, muhakkak sularda oluşan tortular giderilmelidir. Ama yine de sorulduğu zaman fiyatlarının biraz yüksek olduğu görülür. Çoğu zaman için, bazı durumlarda sağlıksız su kullanmak bizlerin oldukça zararına olacaktır. Filtreleme biraz uzak ve aynı zamanda sıkıntılı olan bir sitem gibi gözüküyor olsa bile; yine de bunun yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.