Kimyasal Arıtma Sİstemleri

Endüstriyel Atık Su Nasıl Arındırılır?

            Fabrikalar, endüstriyel tesisler ve üretim platformları sürekli olarak atık su oluşturmaktadır. Meydana gelen endüstriyel atık suların istenen kalitede temizlenebilmesi için mutlaka kimyasal arıtma nedir sorusunun yanıt bulması gerekmektedir. Zira içerisinde inorganik yükün fazla olduğu endüstriyel atık suların arıtılma işleminde kimyasal arıtma prosedürleri devreye sokulmaktadır. Böylece su içerisindeki suyun yapısını bozan ve çözülmüş halde bulunan bütün unsurların çökmesi ve çamurlaştırılarak arıtılması sağlanmaktadır.

 Kimyasal Arıtma Prosesleri Nelerdir?

            Kimyasal arıtma yöntemleri üç farklı kategoride toplanmaktadır. Bunlardan birisi olan nötralizasyon asidik ve bazik olan suların ph değerini yükseltmekte ve arındırmaktadır. Koagülasyon dediğimiz uygulamada ize atık sudaki kolloidal ve askıda bulunan katı maddeler arındırılmaktadır.         Flokülasyon yönteminde ise atık su gereken hızla karıştırılarak küçük tanecikler ayrılmaktadır. Bu üç uygulama endüstriyel tesislerde ortaya çıkmakta olan kirli, atık suların kısa süre içerisinde temizlenerek tekrar kullanıma sokulmasını sağlamaktadır. Ayrıca 3 proses uygulanırken kimyasal arıtmada en önemli olan unsurların başında gelen fosfor, ağır metal, katı madde gibi istenmeyen unsurların giderimi maksimum seviyede gerçekleştirilmektedir.

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kimyasal arıtma sistemleri; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek, çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.Kimyasal arıtma yöntemleri; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

  • Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.
  • Koagülasyon: Koagülant maddelerin, uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
  • Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

 Kimyasal Arıtma Sistemleri Nasıl İnşa Edilmelidir?

            Kimyasal arıtma dediğimiz uygulamalar genellikle yoğun miktarda suyun arındırılmasında kullanılmaktadır. Bu sebeple tamamen profesyonel bir şekilde endüstriyel kurumlar ve fabrikalar için ideal yapılarda inşa edilmektedir. Son dönemde çelik konstrüksiyon ve betonarme olan kimyasal arıtma sistemleri inşa edilmektedir. Böylece tesis bünyesinde ortaya çıkmış olan atık su çok kısa süre içerisinde maksimum seviyede arındırılarak tekrar kullanıma sokulmakta, büyük bir ekonomik kazanç sağlanmaktadır.