Edi Deiyonizasyon.Sistemleri

 

Endüstriyel sanayi  alanında, ultra saf su kalitesinin sistem bileşen ömrü üzerindeki etkisinin artan tanınması, tek başına karma yatak deiyonizasyon sistemlerinden (örn. Daha düşük TOK, parçacıklar vb.) .). Bu tür yüksek seviyelerde demineralizasyon elektrodeiyonizasyon (EDI) kullanılarak elde edilebilir. EDI, iyon değiştirme reçinelerini, iyon değiştirme membranlarını ve doğrudan (DC) bir elektrik alanını birleştirir. Temel olarak EDI, değişim reçinesi ilave edilerek modifiye edilen bir elektrodiyaliz (ED) işlemidir. EDI, yüksek saflıkta su üretimi için kullanıldığında, iyon değiştirici reçine boncuklar kütle transferini arttırır, su bölünmesini kolaylaştırır ve istif direncini azaltır.

İyon değiştirme reçinesi iyonları gelen besleme akımı ile değiştirir. DC elektrik alanı suyu hidrojen ve hidroksil iyonlarına ayırır, bu da iyon değişim reçinelerini sürekli olarak yeniden oluşturur. Değiştirilen iyonlar zarlardan tuzlu su akımına aktarılır ve sistemden yıkanır.1,2 Geleneksel iyon değişimiyle karşılaştırıldığında EDI, ultra yüksek saflıkta üretebilen sabit kararlı ürün kalitesine sahip sürekli bir işlem olma avantajına sahiptir. asit veya kostik rejenerasyona ihtiyaç duymayan sistemdir.

Kullanım Alanları
İlaç firma Sektörü
Hastane Sektörü
Kozmetik Firmaları
Medikal Sektörü
Genel Amaçlı
Edi Sistem Avantajları

EDI üniteleri, mekanik olarak tipik yenilenebilir iyon değiştirici sistemlere göre daha basittir.

EDI sistemlerinde ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır.

EDI üniteleri, iyon giderme rejenasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.

EDI sistemlerinde rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar. EDI konsantresi (veya geri çevirdiği ) akıntısı 5 ila 20 kat arası yüksek konsantrasyonda sadece beslemeye suyu kirleticileri barındırdığı için genellikle arıtmaya ihtiyaç duymadan bu kirleticileri dışarı atar veya başka proseslerde kullanılır.

EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilecek rejenerasyon kimyasalların - asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.

Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu oluşumunu engeller.

Tehlikeli kimyasalların ortadan kalkmasıyla , işyeri sağlığı ve güvenliği arttırabilmektedir. Bugünlerde artan düzenleyici etkilerle çalışma alanları, depolama, kullanım, nötralizasyon ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması yasa gereğince belirlenen şartlara uyması için dökümantasyon ve gözetleme gibi ek maliyetlere sebebiyet verir.