Su Arıtma Sistemlerinin Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir

           Su, yaşamın kaynağıdır ve susuz bir dünyada canlı yaşamının devam etmesi mümkün olamaz. Ancak son yıllarda gelişen küresel ısınma, çevrenin kirletilmesi ve artan nüfus gibi faktörler yakın bir zamanda dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının tükeneceğine işaret ediyor. Bu konuda çalışan bilim insanları, var olan su kaynaklarının arıtılarak içilebilir bir su haline getirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu nedenle günümüzde su arıtma işlemleri oldukça önemli bir yere sahip. Bu işlemleri sağlayabilmek adına günümüzde pek çok su arıtma sistemleri geliştiriliyor.

  Ultraviyole Sterilizasyon Yöntemi

            Dünyada bulunan su kaynaklarının içerisinde çok sayıda bakteri, mantar, küf ve tehlikeli enfeksiyonlara neden olan virüsler var. Tüm bu etkenler günümüzde tüm dünyada yapılan bilinçsizce endüstriyel ve sanayi alanındaki çalışmalara, sulara akıtılan atıklar gibi nedenlere dayanıyor. Ancak bazı su arıtma sistemi örnekleri kullanılarak bu kirliliklerin sulardan arıtılması ve böylelikle sağlıklı içme suyu elde etmek mümkün. Bu yöntemlerin başında da Ultraviyole Sterilizasyon yöntemi geliyor. Bu yönteme göre UV yani, Ultraviyole ışınların kullanılması sayesinde suyun içerisindeki zararlı maddeler temizlenerek su, saf bir hale getiriliyor. Ancak bu yöntemin etkili bir hale gelebilmesi için suyun direk olarak UV ışınları ile temasının sağlanması gerekli.

            Bu sayede sudaki bakteri ve virüslerin yok edilmesi sağlanabilir. Bu yöntemle su temizlenirken, öncelikle suyun bir fitreden geçirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü Ultraviyole ışınların niteliği, yalnızca sudaki mikroorganizmaları yok etmeye yöneliktir. Suda herhangi bir çamur, tortu mevcutsa, UV ışınları bunları tek başına temizleyemez. Ultraviyole Sterilizasyon işlemi için günümüzde üretilen gayet kaliteli su arıtma cihazları bulunuyor. Bu cihazlar, su tesisatına monte edilerek, suyun kullanımı esnasında suyu hem filtre edip hem de mikroorganizmalardan arındırabiliyor.

  Ters Ozmos Yöntemi

            Günümüzde kullanılan bir diğer su arıtma cihazı sistemi de ters ozmos yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntem ile üretilen cihazlar evlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk kez Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen ters ozmos sistemi, aslında en doğal su arıtma yöntemi olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, su kenarlarında bulunan su bitkilerinin suyu doğal yöntemler ile temizlemesine benzetilmektedir. Zaten bu sistemin esin kaynağı da bu bitkiler olmuştur. Bitkilerin bu doğal su temizleme şekline ozmos adı verilir. Reverse ozmos olarak da adlandırılmakta olan bu yöntem, medikal alanda, kimyasal üretimde bulunan sektörlerde ve tarım alanında rahatlıkla uygulanmaktadır.

            Ters ozmos sistemi, suyun içerisindeki iyonların filtrelenmesine yardımcı olmaktadır. Bu yöntem ile suda bulunan bütün bakteriler ve insan sağlığına zarar veren maddeler süzülerek, filtre edilmektedir. Aynı zamanda suyun içilmesinde büyük bir engel teşkil eden sudaki kireç miktarı ve suyun içerisinde çeşitli nedenler ile oluşan ağır kokular da ters ozmos yöntemiyle temizlenebilir. Bu yöntemin uygulanması ile temizlenen sular, insan sağlığı için gayet güvenilir ve içimi rahat bir su haline dönüşmektedir.