Kimyasal Arındırma İle Yaşama Doğallık Katmak

            Su, yaşamın en temel kaynaklarından biridir. Çeşitli etkenlerle kirlenen sular doğaya ve insan yaşamına zarar vermektedir. Yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak ve suyu zararlı maddelerden arındırarak, suyu kullanılabilir duruma getirerek yeniden yaşam vaat etmesini sağlamak ise firma olarak en birincil hedeflerimizden biridir. Firma olarak kimyasal arıtma yapmak amacıyla, gelişmiş tekniklerle üretilmiş cihazlarla güvenilir bir şekilde arıtma imkanı yaratmak için uzman donanımlı personellerle çalışarak, yaşama doğallık katmaya devam etmekteyiz.

  Kimyasal Arıtma Nedir?

            Suyun yapısında çözünmüş ya da askı halinde olan tüm maddelerin, fiziksel yapılarını değiştirerek çökelmesini sağlamak üzere özel tekniklerle uygulanan arıtma tanımı kimyasal arıtma nedir sorusunun en doğru cevabıdır. Bu yöntemle kimyasal arıtma işini, ideal pH değerine kimyasal maddelerin ilave edilmesi sonucunda, özel tekniklerle maddelerin çökertilmesi yoluyla çamur haline gelerek sudan ayrılmasını sağlamaktayız. Bu sayede kimyasal arıtma işlemi ile askıda bulunan katı maddeler, KOİ, BOİ, ağır metaller ve fosfor gibi parametrelerden ayrılması sağlanırken suyun doğal yapısına dönüşümü sağlanmaktadır.

            Firmamız kimyasal arıtma işinde oldukça çeşitli cihaz ve filtre üreterek kaliteli hizmet anlayışını asla elden bırakmamaktadır. Bu doğrultuda tezgah altı arıtma cihazları, elektriksiz klorlama cihazları, disk tortu filtre sistemleri, demir ve mangan giderme, kum tortu filtre sistemleri, çoklu kartuş filtre sistemleri, distile saf su arıtma sistemleri, deniz suyu arıtma sistemleri, evsel biyolojik atık arıtma sistemleri, ultra saf su temizleme sistemleri, aktif karbon filtre sistemleri ve daha pek çok cihaz ile firma olarak suyu geri kazanmaya çalışarak suyu kimyasal maddeler arındırma işini en profesyonel tekniklerle uygulamaktayız.

  Kimyasal Arıtma Prosedürleri

            Kimyasal arıtma işlemi belli kurallarla kimyasal arıtma prosedürleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Doğanın ve canlıların yaşamın sürdürülebilirliği açısından kimyasal arıtma önemli bir husustur. Kimyasal arıtma genellikle tekstil fabrikaları, mezbalar, hastaneler, endüstrisi, alüminyum fabrikaları, boya fabrikaları, yağ fabrikaları, petrokimya endüstrisi, et entegre işletmeleri gibi üretim firmalarında kullanılmaktadır. Sanayi alanında özellikle kimyasal maddelerinden doğaya salınan atıklar çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle firmamız bu alanda çalışan firmaların ürettikleri ürünler bazında madde analizleri doğrultusunda uygun cihazları temin etmekteyiz.

  Kimyasal Arıtma Yöntemleri

            Kimyasal arıtma yöntemleri suda bulunan kimyasalların niteliğine uygun, doğru cihazlar uygulanarak yapılmalıdır. Bu açıdan kimyasal arıtma yöntemleri üç farklı yöntemle uygulanmaktadır. Nötralizasyon yönteminde; asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması için suya bazı maddeler ilave edilmektedir. Bu yöntemde asit veya baz ilavesi suya belli oranlarda ilavesi sağlanarak su doğal pH seviyesine ulaştırılmaktadır.

            Koagülant yönteminde; maddelerin, uygun pH’da atık suya ilave edilerek atık su içindeki koloidal yapıda ve askıda olan katı maddelerle birleşmesi sağlanarak flok oluşturması sağlanmaktadır. Flokülasyon, atık su uygun hızda karıştırılarak koagülasyonla oluşturulan küçük taneciklerin birleşerek flokların oluşturulması sağlanarak kolay çökmesi sağlanmaktadır.